GÖYÇE ZENGEZUR 8. BAGIMSIZ TURK DEVLETİ 03 AGUSTOS 2022 TARİHLİ CUMHURBAŞKANININ İMZASIYLA YAYINLANAN SERENCAMLAR

Bakı ş. “03” “ avqust ” 2022

Qərbi Azərbaycana (ermənistana)

Qayıdış Birliyi Ali Məşvərət Şurasının

Bəyənnaməsi

         Qərbi Azerbaycan’daki, indiki Ermənistan Respublikası ərazisindəki tarixi yurdlarında  əsrlər boyu kompakt yaşamış, SSRİ rəhbərliyinin dəstəyi ilə 1988-1991- ci illərdə  Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən zorakılıqla deportasiyaya məruz qoyulmuş, qeyri-rəsmi  hesablamalara görə bu günkü sayları milyonları keçmiş azərbaycanlı əhalinin pozulmuş  hüquqlarının bərpa olunmasına və indiki Ermənistandakı tarixi yurdlarına geri Qayıdışlarına  nail olmaq üçün mücadilə verən təşkilatın 200 (iki yüz) nəfərə yaxın üzvləri olan Ali  Məşvərət Şurası olaraq bəyan edirik

            1918- ci ildə qurulmuş dünya dövlətləri tərəfindən müstəqil dövlət olaraq 114 min  kv.km. ərazisi ilə tanınmış Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin sərhədləri daxilində olmuş,  1920- ildə AXC dövləti sovet Rusiyası tərəfindən süquta uğradılaraq işğal edildikdən sonra  yerli əhalisinin 80-85%-inin azərbaycanlılardan ibarət olmasına baxmayaraq, onların  münasibəti nəzərə alınmadan, Beynəlxalq hüquqa zidd olaraq 1920-1930-cu illər ərzində  Ermənistan Sovet Respublikasına verilmiş Göyçə, Qaraqoyunlu, Dərələyəz, Zəngi,  Vedibasar, Zəngəzur və digər mahallarımızın sərhədləri daxilində Göyçə-Zəngəzur  Respublikasının yaradıldığını 10 mart 2021- ci il tarixli Bəyannaməmizlə elan etmişik. Bu  Bəyannaməmizin bəndlərinə uyğun olaraq dövlət quruculuğu istiqamətində bir çox vacib  işlər görülmüşdür. Bu günkü reallıqlara uyğun olaraq Göyçə-Zəngəzur Respublikası  dövlətinin yaradılmasında yeganə legitim hüquqi sənəd olan QAQB Ali Məşvərət Şurası  tərəfindən 10 mart 2021- ci ildə qəbul olunmuş Bəyannamənin bəzi bəndlərində düzəliş və  əlavələr edilməsinə çox böyük zərurət yaranmışdır. Ona görə də həmin Bəyannamənin  bəndlərinə aşağıdakı düzəlişlərin və əlavələrin edilməsi qərara alınmışdır

            1. Göyçə-Zəngəzur Respublikası dövlətinin adı dəyişdirilərək Göyçə-Zəngəzur Türk  Cumhuriyyəti (GZTC) adlandırılsın.

            2. Göyçə-Zəngəzur Türk Cumhuriyyəti prezident (cumhurbaşqanlığı) üsul-idarəli,  dünyəvi, demokratik, multikultural dəyərlərə sahib hüquqi dövlətdir.

           3. Göyçə-Zəngəzur Türk Cumhuriyyətinin dövlət sərhədləri prezident  (cumhurbaşqanı) Rizvan Talıbovun 20 avqust 2021-ci il tarixində imzaladığı 01 saylı sərəncamına uyğun olaraq Göyçə, Qaraqoyunlu, Dərələyəz, Zəngi, Vedibasar, Zəngəzur  mahallarının sərhədlərini əhatə edir.

          4. Göyçə-Zəngəzur Türk Cumhuriyyəti Milli Məclisinin (parlamentinin) say tərkibi  azaldılaraq 75 (yetmiş beş) nəfər deputatdan 45 (qırx beş) nəfər deputat sayına endirilir. GZTC Milli Məclisinin (parlamentinin) deputatları bu Bəyannamənin hüquqi qüvvəyə  mindiyi tarixdən hesablanmaqla 5 (beş) ildən bir keçiriləcək praporsional seçki sistemi ilə  baş tutacaq azad, demokratik seçkilər yolu ilə müəyyənləşəcəkdir.

         5. QAQB Ali Məşvərət Şurası üzvlərinin əksəriyyətinin lehinə səs verməsi ilə Talıbov  Rizvan Rəşid oğlu Göyçə-Zəngəzur Türk Cumhuriyyətinin prezidenti (cumhurbaşqanı)  seçilmiş və bu vəzifəyə təsdiq edilmişdir. Növbəti GZTC-nin prezidenti (cunhurbaşqanı) 6  (altı) ildən bir keçirləcək azad, demokratik seçkilər yolu ilə müəyyənləşdiriləcəkdir.

          6. GZTC-nin prezidenti (cumhurbaşqanı) hər hansı bir səbəbdən vəzifəsini icra edə  bilməsə, növbəti prezident seçilənə qədər onun vəzifə səlahiyyətləri vitse-prezidentə (eş[1]cumhurbaşqanına) keçir. Oda icra edə bilməsə Baş nazirə keçir, oda icra edə bilməsə Milli  Məclisin sədrinə (spikerinə) oda icra edə bilməsə nazirlərdən (bakanlardan) birinə keçir.  Vitse-prezident GZTC prezidenti tərəfindən təyin olunur və vəzifəsindən prezidentin  sərəncamı ilə azad olunur.

          6. GZTC prezidentinin köməkçiləri (cumhurbaşqanı yardımçıları) Prezident  Adminstrasiyasının (cumhurbaşqanı külliyəsinin) rəhbəri, şöbə müdürləri, strukturu və ştat  vahidi, Nazirlər Kabinetinin (Baş bakanlığın) strukturu və ştat vahidi, Baş nazir (Baş  bakan), nazirlər (bakanlar) və müavinləri (yardımçıları), komitə sədrləri və müavinləri  (yardımçıları), xaricdəki nümayəndəliklərin(səfirliklərin) yaradılmaı və rəhbər şəxslərinin  təyinatları, ştat vahidləri və tutduqları vəzifələrdən azad edilmələri, GZTC vətəndaşlığına qəbul və vətəndaşlıqdan azad etmək prezidentin (cumhurbaşqanının) müstəsna  səlahiyyətidir və onun müvafiq sərəncamları ilə tənzimlənir..

          7. GZTC dövlətinin Ana yasası, bayrağı, gerbi, himni və digər dövlət atributlarının  qəbulu prezidentin (cumhurbaşqanının) rəhbərliyi ilə hazırlanır, onun fərman və  sərəncamları ilə təsdiq olunaraq qəbul olunur.

         8. Mühacirətdə olan GZTC -nin müvəqqəti iqamətgahları Azərbaycan və Türkiyə  dövlətləri daxilində, yaxud üçüncü ölkələr daxilində ola bilər. Tarixi torpaqlar üzərində bərqərar olduqdan sonra daimi iqamətgahı GZTC-nin  paytaxtında olacaqdır. GZTC-nin Paytaxtı Zəngəzur mahalında yerləşən Qafan şəhəri  seçilmişdir. Yurdlarından zorakılıqla qovulmuş azərbaycanlı əhalinin öz tarixi yurdlarına  Qayıdışlarına nail olunması üçün, GZTC dövlətinin tarixi torpaqlarımızdakı məlum  sərhədləri daxilində hakimiyyətinin bərqərar olması üçün, eyni zamanda Qafan şəhərinin  GZTC-nin paytaxtı statusunu alması üçün Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinin  vasitəçiliklərilə, GZTC höküməti və Ermənistan hökümətləri arasında danışıqlar  aparılacaqdır.

        9. Türkiyə, Azərbaycan, digər Türk dövlətləri, İran, Ermənistan, Rusiya, Amerika,  Avropa və Şərq ölkələri vətəndaşları olan şəxslər, öz istəkləri ilə müraciət edərək GZTC  vətəndaşlığı ala bilərlər.

        10. GZTC indiki Ermənistan Respublikası sərhədləri daxilində Ermənistan  Respublikası ilə konfederatif əsasda birgə yaşayışı qəbul edir və mümkün sayır.

        11. GZTC dövlətində milli, irqi, dini ayrıseçkilik yoxdur və heç zaman  olmayacaqdır.Ona görədə bu dövlətdə bütün dindən, irqdən və millətdən olan insanlar, o  cümlədən azərbaycanlı, türk, kürd, erməni və s. millətindən olanların birgə yaşayışları təmin  olunacaqdır.

        12. Bu Bəyannamədə yer almış məsələlər GZTC-nin Ana Yasasında

 


ÇEVİRİ:

 

            Batı Azerbaycan'daki tarihi vatanlarında, bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında asırlarca bir arada yaşayan Azerbaycan halkının ihlal edilen haklarının geri getirilmesi, 1988-1991 yıllarında Ermeni yetkililerin desteğiyle Ermeni makamları tarafından şiddetli tehcirlere maruz bırakıldı. SSCB liderliği ve resmi olmayan tahminlere göre bugünkü sayıları milyonları aşıyor ve yaklaşık 200 (iki yüz) üyesi olan bugünkü Ermenistan'da tarihi vatanlarına geri dönme mücadelesi veren örgütün Yüksek Danışma Kurulu olarak ilan ediyoruz.

           1918'de kurulan bağımsız bir devlet olarak 114.000 kilometrekare. kendi toprakları tarafından tanınan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti sınırları içinde ve 1920 yılında APC devletinin Sovyet Rusya tarafından yıkılıp işgal edilmesinden sonra, yerel nüfusun %80-85'ini Azerbaycanlılardan oluşturmasına rağmen, 1920-1930 yıllarında uluslararası hukuka aykırı tutumlarını dikkate alarak 10 Mart 2021 tarihli Beyannamemizle Göyça, Karakoyunlu, Darelayaz, Zengi, Vedibaşar, Zengezur ve diğer il sınırları içinde Göyça-Zangezur Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan ettik. yıllar içinde Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'ne verilen ilçeler. Bu Bildirgenin maddeleri uyarınca devlet inşası yönünde birçok önemli çalışma yapılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Danışma Konseyi Yüksek Danışma Konseyi tarafından 10 Mart 2021 tarihinde kabul edilen ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tek meşru yasal belgesi olan Bildirge'nin bazı maddelerinin günümüz gerçeklerine uygun olarak değiştirilmesine ve eklenmesine büyük ihtiyaç vardır. Göyça-Zangazur Cumhuriyeti'nin kurulması. Bu nedenle, bu Deklarasyonun maddelerine aşağıdaki değişiklik ve ilavelerin yapılmasına karar verilmiştir.

      1. Göyça-Zangezur Cumhuriyeti'nin adı Göyça-Zangezur Türkiye Cumhuriyeti (GZTC) olarak değiştirilmelidir.

            2. Göyça-Zangezur Türkiye Cumhuriyeti, cumhurbaşkanlığı (cumhurbaşkanlığı) yönetim sistemine sahip, laik, demokratik ve çok kültürlü değerlere sahip yasal bir devlettir.

           3. Göyça-Zangezur Türkiye Cumhuriyeti devlet sınırları, Cumhurbaşkanı Rizvan Talybov tarafından 20 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan 01 sayılı kararname uyarınca Göyça, Karakoyunlu, Darelayaz, Zengi, Vedibasar, Zengezur ilçeleri sınırlarını kapsamaktadır.

          4. Göyça-Zangezur Türkiye Cumhuriyeti Milli Meclisinin (Parlamento) üye sayısı 75 (yetmiş beş) milletvekilinden 45 (kırk beş) milletvekiline düşürüldü. GZTC Milli Meclisi (Parlamento) milletvekilleri, bu Bildiri'nin yasal olarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her 5 (beş) yılda bir yapılacak özgür, demokratik seçimlerle belirlenecektir.

         5. Talibov Rızvan Raşid oğlu, QAQB Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından Göyça-Zangezur Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı (cumhurbaşkanı) seçildi ve bu pozisyon için onaylandı. Bir sonraki GZTC başkanı, her 6 (altı) yılda bir yapılacak özgür, demokratik seçimlerle belirlenecek.

        6. GZTC başkanı (başkan) herhangi bir nedenle görevlerini yerine getiremezse, bir sonraki başkan seçilinceye kadar görevleri başkan yardımcısına (eşbaşkan) devredilir. Meclis icra edemezse Başbakana, icra edemezse Milli Meclis Başkanına (Konuşmacı), icra edemezse Bakanlardan (bakanlardan) birine gider. Başkan yardımcısı, GZTC başkanı tarafından atanır ve başkanın emriyle görevinden alınır.

          6 (7). GZTC başkan yardımcıları (başkan yardımcıları), Cumhurbaşkanlığı İdaresi başkanı (Cumhurbaşkanlığı makamı), daire başkanları, yapı ve personel birimi, Bakanlar Kurulu (Başbakanlık), Başbakan (Başbakan) yapı ve personel birimi, bakanlar (bakanlar) ve yardımcıları (yardımcıları), komite başkanları ve yardımcıları (yardımcıları), yurt dışında temsilcilik (elçilik) kurulması ve müdürlerinin, kadro birimlerinin atanması ve görevlerinden uzaklaştırılmaları, GZTC vatandaşlığına kabul ve muafiyet vatandaşlıktan çıkmak, cumhurbaşkanının (başkanın) münhasır yetkisidir ve ilgili kararnameleriyle düzenlenir. .

       7 (8). GZTC devletinin ana kanunu, bayrağı, arması, marşı ve diğer devlet niteliklerinin kabulü, cumhurbaşkanının önderliğinde hazırlanır, onun kararnameleri ve emirleri ile onaylanır.

      8 (9). GZTC'nin sürgündeki geçici ikametgahları Azerbaycan ve Türkiye devletleri içinde veya üçüncü ülkeler içinde olabilir. Tarihi topraklara yerleştikten sonra daimi ikametgahı GZTC'nin başkentinde olacak. GZTC'nin başkenti olarak Zengezur ilçesinde bulunan Gafan şehri seçilmiştir. Memleketlerinden şiddetle kovulan Azerbaycanlı nüfusun tarihi vatanlarına dönüşünü sağlamak, tarihi topraklarımızın bilinen sınırları içinde GZTC devletinin gücünü tesis etmek ve aynı zamanda Gafan şehrinin GZTC'nin başkenti statüsünü alması durumunda, Azerbaycan ve Türkiye devletlerinin arabuluculuğunda GZTC hükümetleri ile Ermenistan hükümetleri arasında müzakereler yapılacak.

     9(10). Türkiye, Azerbaycan, diğer Türki devletler, İran, Ermenistan, Rusya, Amerika, Avrupa ve Doğu ülkeleri vatandaşları başvurarak GZTC vatandaşlığı alabilirler.

     10(11). GZTC, Ermenistan Cumhuriyeti ile mevcut Ermenistan Cumhuriyeti sınırları içinde konfederal bir temelde bir arada yaşamayı kabul eder ve değerlendirir.

     11(12). GZTC devletinde ulusal, ırksal, dinsel ayrımcılık yoktur ve asla olmayacaktır.Bu nedenle Azerbaycanlılar, Türkler, Kürtler, Ermeniler vb. tüm din, ırk ve milletlerden insanlar bu devlette yaşamaktadır. farklı milletlerden insanların bir arada yaşaması sağlanacaktır.

    12 (13). Bu Beyannamede yer alan hususlar GZTC Ana Kanununda yer almaktadır. #goycezengezurturkdevleti


Yorumlar

Yorum Gönder